دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 129                   کاربران مهمان: 247
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سکینه شیبانی فردوسیه زاده مورد تصویب مدیر گروه سنجر سلاجقه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر گرایش ارزشی به کار بر نیاز به پیشرفت با توجه به نقش میانجی انضباط فردی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر کرمان .......
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شمس الدینی لری
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:بشیر ذوالعلی
دانشجو: سهیلا حسین پور ماهانی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد کرباسی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد کرباسی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد کرباسی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد کرباسی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد کرباسی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد کرباسی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد کرباسی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سایه سام
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سایه سام
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سایه سام
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سپیده امیرپورسعید
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ابوترابی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه امیری گور مورد تصویب مدیر گروه مرتضی ذره پرور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبیین جامعه شناختی سبک زندگی زنان مبتلا به ویروس HIV ؛ مورد مطالعه : زنان مبتلا به HIV شهر کرمان ، سال 1396 ؟ .......
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه امیری گور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبیین جامعه شناختی سبک زندگی زنان مبتلا به ویروس HIV ؛ مورد مطالعه : زنان مبتلا به HIV شهر کرمان ، سال 1396 ؟ .......
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه عرفانی
تاریخ:
1396/09/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طاهره سیوندی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش تعارض های زناشویی درپیش بینی طلاق عاطفی بامیانجی گری استفاده ازرسانه های اجتماعی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره .......
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد رضا توکلی اله ابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش باورهای فراشناختی و سرمایه روانشناختی در پیش بینی رضایت شغلی دبیران متوسطه دوره دوم شهر چترود .......
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: اراد قدیری دهکردی
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد صمدانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آسیب شناسی منحنی عمر شرکتهای مهندسان مشاور ایران در دوران رشد سریع .......
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه محمودی میمند
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کامبیز محمدی انایی
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه اکبری
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه اکبری
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه اکبری
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه السادات حسینی نژاد
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه اکبری
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه اکبری
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه عباسپور
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه عباسپور
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه عباسپور
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه عباسپور
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدیه گنجی پور
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدرسول ابراهیمی پور زرندی
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود گلستان نژاد
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود گلستان نژاد
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود گلستان نژاد
تاریخ:
1396/09/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود گلستان نژاد
تاریخ:
1396/09/01

سوالات متداول