دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 281                   کاربران مهمان: 234
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی موسی علی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های اجتماعی کارآمد دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان بردسیرسال 96 .......
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو غضنفر باقدم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و تبیین رابطه بین حسابداری منابع انسانی با عملکرد کارکنان به منظور ارائه یک الگوی مناسب (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن شهر شیراز) .......
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیدرضا ارمان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش واسطه ای ترجیحات فکری ندهرمان در رابطه بین سبک های یادگیری کلب و خود تنظیمی یادگیری در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان( به منظور ارائه .......
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی بهراملو
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی بهراملو
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی بهراملو
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی بهراملو
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: ایلین اسدپور
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه امیاری فورگ
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ملیحه سالاری شهربابکی مورد تصویب مدیر گروه امیر صباغ ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود برنامه پیدا نمودن همسایه ها به منظور بهینه سازی پروتکل data aggregation در شبکه های بیسیم .......
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نسیم صانعی مورد تصویب مدیر گروه امیر صباغ ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از حداقل تعداد گره های برداشت انرژی و الگوریتم رقابت استعماری .......
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عمادالدین شموشکی مورد تصویب مدیر گروه امیر صباغ ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود QoE در Mobile IPTV با پیشنهاد الگوریتم و پروتکل مدیریت شبکه به کمک شبکه های عصبی .......
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه محمودی میمند مورد تصویب مدیر گروه امیر صباغ ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کاهش خطای مکان یابی در محیطهای سربسته به منظور بهبود مسیریابی جغرافیایی در شبکه های حسگر بی سیم .......
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزین مقیمی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزین مقیمی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: محمد علی کیانی فر
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسن شهابی
دانشجو: شهرزاد تهامی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسن شهابی
دانشجو: فرهاد فریادرس
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسن شهابی
دانشجو: اسما امانی زارین
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسن شهابی
دانشجو: فاطمه ایرانمنش
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسن شهابی
دانشجو: علی محمد شیخی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی عباس زاده
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یوسف امیری مقدم
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صدیقه قرایی ده محمودی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد علی نعمت اللهی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی خزاعی پور
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی خزاعی پور
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرخ رخ بخش زمین
دانشجو: مرجان صابر
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرخ رخ بخش زمین
دانشجو: محمد دهواری
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرخ رخ بخش زمین
دانشجو: زهره حسینی فرد
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرخ رخ بخش زمین
دانشجو: هانیه تهرودی
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرخ رخ بخش زمین
دانشجو: رحیمه عباسلو
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لاله یزدانپناه گوهرریزی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جداسازی باکتریوفاژها از آب استخرهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان کرمان و بررسی تاثیر مهاری آنها بر 3 باکتری اصلی بیماریزای ماهی به نام های .......
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی خزاعی پور
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم احدزاده نمین
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم گله داری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی وضعیت نظام بهبودسازمانی و ارتباط ان با کیفیت خدمات ارایه شده در سازمان جمعیت هلال احمر استان کرمان .......
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: صدور کد
سیدعلی احمدی برای پایان نامه دانشجو امین نواب زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی نظری رباطی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه تاثیر شاخص های بهبود فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی ایران و کشور های منتخب سازمان کنفرانس اسلامی .......
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرخ رخ بخش زمین
دانشجو: انسیه سوری
تاریخ:
1396/06/29
موضوع: صدور کد
سیدعلی احمدی برای پایان نامه دانشجو مریم احدزاده نمین کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/29

سوالات متداول