دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 95                   کاربران مهمان: 142
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحید غضنفری
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحید غضنفری
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نجمه خزاعی فیض اباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طبقه بندی تصاویر با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق و تکنیک های یادگیری جمعی .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معین بهرامپور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر جو ایمنی نظام مند بر عملکرد شغلی کارگران موقت ساختمانی در پروژه های شهر کرمان .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: اسما محمودنیا
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:آمنه افشار
دانشجو: پریسا حسین خانلو
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: علی محسنی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: مریم سلاجقه
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: سودابه اسمند
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: مصطفی احمدی سیروییه
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: مهدی گنجی گوهری
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: ندا پورغلامرضا
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: فاطمه بنی اسدی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: مصطفی ضیاالدینی دشتخاکی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: نجمه برواتی پور قطب ابادی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: هادی شاه حیدری پور
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا سلندری جلگه
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا سلندری جلگه
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اکبر دوستکام مورد تصویب مدیر گروه ایوب احمدپور گهرت قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آثار حقوقی عدم ثبت یا ثبت با تاخیر وقایع چهارگانه .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهلا نخعی مدبونی مورد تصویب مدیر گروه ایوب احمدپور گهرت قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مفهوم نظم عمومی و اثرآن در تحدید قراردادها .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اکبر دوستکام مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آثار حقوقی عدم ثبت یا ثبت با تاخیر وقایع چهارگانه .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید نوری زهمکان
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهلا نخعی مدبونی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مفهوم نظم عمومی و اثرآن در تحدید قراردادها .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ایوب احمدپور گهرت
دانشجو: ارسلان همتی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ایوب احمدپور گهرت
دانشجو: نسترن مجدزاده خاندانی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابوذر رییسی گرمشک مورد تصویب مدیر گروه ایوب احمدپور گهرت قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جرح و رد داور در داوري تجاري بين المللي .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میثم رییسی مورد تصویب مدیر گروه ایوب احمدپور گهرت قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آثار تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمود مالکی امین مورد تصویب مدیر گروه ایوب احمدپور گهرت قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی فقهی وحقوقی مبانی عقودنامعین .......
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پریسا حسین خانلو
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین جعفری نژاد
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهه فدایی کرمانی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهه فدایی کرمانی
تاریخ:
1396/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مائده باقری
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیده خسروشاهی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیده خسروشاهی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضا بشاری
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهه فدایی کرمانی
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلی ابراهیمی میمند
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلی ابراهیمی میمند
تاریخ:
1396/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهه سادات ناظوری
تاریخ:
1396/12/05

سوالات متداول